Privacy &Β Cookies

Remote Skills is onderdeel van Orange Funnels, gevestigd aan Janus Baulingstraat 67, 7415NC Deventer. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@remoteskills.nl

KvK-nummer 28088581, met BTW-nummer NL001981625B62

‍

Via de website en de eLearning portal van Remote Skills worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Remote Skills acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Remote Skills is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

‍

Persoonsgegevens die wij verwerken

‍

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel je onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

‍

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

‍

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • ‍

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

‍

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@remoteskills.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang jouw gegevens nodig zijn voor de volledige beantwoording en afhandeling van je verzoek.

‍

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doelen:

‍

 • Het afhandelen van een betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door het invullen van een formulier op de website;
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten bij je af te leveren;
 • Remote Skills analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ‍

Hoelang we gegevens bewaren

‍

Remote Skills (Orange Funnels) zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

‍

Delen van persoonsgegevens door Remote Skills met derden

‍

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

‍

Google Analytics

‍

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten β€˜delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

‍

Het gebruik van cookies

‍

Remote Skills maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Remote Skills gebruikt deze cookies om de website goed en veilig te laten werken, de website te helpen analyseren, en om jou als bezoeker een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ook kunnen we je door het gebruik van cookies beter informeren, bijvoorbeeld over relevante producten en diensten. Op onze cookiebeleidpagina vind je een overzicht van de cookies die gebruikt worden op deze website en waarvoor ze gebruikt worden. Je ziet ook wat jouw huidige keuze m.b.t. deze cookies is, en je kunt jouw keuze daar op ieder moment aanpassen. Wil je helemaal geen cookies ontvangen? Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies vind je op cookierecht.nl.

‍

Google Analytics

‍

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten (waaronder Google advertenties). De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. De gegevens worden maximaal 26 maanden bewaard en daarna verwijderd.

‍

Social Media

‍

Op onze website en socialmedia kanalen zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (β€œliken”) of delen (β€œtweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Instagram, Youtube, TikTok en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Meta (Facebook/Instagram) respectievelijk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Meta (Facebook/Instagram/Youtube/TikTok/Linkedin) respectievelijk van (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Meta (Facebook/Instagram) Youtube, TikTok, Google en Linkedin opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

‍

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

‍

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Remote Skills en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@remoteskills.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

‍

Andere website(s)

‍

Onze website kan, in een uitzonderlijk geval, een link of verwijzing naar een andere website bevatten. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Remote Skills hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt. Lees het beleid voordat u persoonlijke gegevens op deze websites achterlaat.

‍

Beveiliging

‍

Remote Skills neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@remoteskills.nl.

‍

Wijzigingen in deze privacyverklaring

‍

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04 oktober 2022.